Martin Mojžíš | fotografie a grafika


ŽELEZNIČNÍ MUSEUM V DRÁŽĎANECH.

Fotografické cesty.


27. listopadu 2016 | Železniční museum v Drážďanech jsem navštívil letos již podruhé, opět s kamarádem
Janem. Zatímco na jaře jsme fotografovali jízdy parních vlaků, nyní lokomotivy odpočívaly. Velikou halou zněly tóny varhan a sborový zpěv, které v tušení blížícího se svátku Vánoc spolu s úchvatnými parními obry vytvářely hlubokou, neopakovatelnou atmosféru. Jsou vzácné okamžiky, kdy v srdci ucítíme stejné vzrušené rozechvění, jako jsme v tomto období prožívali v dětství. Byla to jakási cesta časem, kterou jsem v duchu šel, vracel jsem se do chvil, kdy jsem ještě mnoho věcí nevěděl, ale některé již jasně cítil. A pak ještě dále, do dob, kdy se v rukách pracovitých lidí rodily tyto nádherné stroje, které díky jiným dobrým a pracovitým lidem žijí dodnes, jsou stejně krásné jako při svém zrodu a dokáží rozzářit světlem oči dětské i dospělé, jako tenkrát, tak i nyní ...