Martin Mojžíš | fotografie a grafika

PRACOVNÍ PROCES A VÝROBA.

UMĚLECKÁ FOTOGRAFIE NA ZAKÁZKU.


Pokud se s nějakou činností nebo procesem setkáváte denně, do jisté míry Vám zevšední a přestáváte je více vnímat. Pro Vaše zákazníky je ale nesmírně zajímavé a důležité vidět, jak produkt, o jehož nákupu uvažují, vzniká, jaké je prostředí uvnitř firmy,
s kterou plánují uzavřít obchod. Pohled na lidi, kteří jsou odborníky v tom, co dělají, je mnohdy rozhodujícím faktorem při výběru nového dodavatele nebo obchodního partnera.

Fotografuji lidi při práci, pracovní a výrobní procesy ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Fotografování probíhá při plném provozu tak, aby nebyl narušen výrobní proces. Výsledné snímky jsou v tiskovém rozlišení, vhodné do časopisů, katalogů, prospektů a výročních zpráv, právě tak v rozlišení pro internet.
Vše probíhá v přátelské, slušné
a příjemné atmosféře.

Ukažte zákazníkům, proč si mají vybrat právě Vás. Jedna fotografie řekne více, než tisíc slov!