Martin Mojžíš / atelier umělecké fotografie a grafiky.
BODLÁKY A KONVIČKA.

HLEDÁNÍ 2006.

GALERIE FOTOGRAFIÍ.

Tato kolekce fotografií vzniká, jak již název napovídá, v nelehkém období roku 2006. Samostatný ateliér stál na počátku své existence a s tím bylo spojeno mnoho materiálních i myšlenkových překážek, které bylo nutno překonávat, a přitom neztratit aspoň základní lehkost a nadhled, tak nezbytné pro inspiraci i tvorbu.

Převážně černobílé fotografie jsou výhradně v klasickém formátu 40 x 30 cm na lesklém papíře. Mimo výše uvedené okolnosti odrážejí především naději a pevnou víru v překonání všech problémů:

"Cítil jsem, že je to především sjednocení, spojení se silami přírody, které mi pomůže unést mnohdy ubíjející každodennost a přitom stále udržet hlavu aspoň trochu vzpřímenou. Hledal jsem, a k mému nezměrnému překvapení i nacházel, pravidla a zákonitosti v nejprostších dějích a okolnostech. Nejčastěji trojské nábřeží Vltavy a Císařský ostrov v Bubenči, v zimě tak opuštěné a zdánlivě bezvýznamné, se staly jevištěm pro zářivá vystoupení plná nevýslovných a zcela zásadních zjištění. Ostrov se pro mě stal osudovým v tom nejlepším slova smyslu a tak to navždy zůstane, ať už bude jeho budoucí osud jakýkoli..." (uvažuje se zde o výstavbě čistírny odpadních vod, která by toto fascinující místo mezi dvěma říčními rameny zcela zdevastovala)...

2017: Čistírna se staví. Ostrov byl zdevastován. Tolik krásných, starých stromů vyrvaly bagry z kořenů. Mnohé fotografie zde, například ČEKÁNÍ nebo TICHO, jsou těmi posledními, které zachytily toto výjimečné místo v jeho původní podobě...

Tato galerie obsahuje originální fotografie, ručně zhotovené a signované osobně autorem. Všechny fotografie je možné zakoupit.
Více informací naleznete na stránce Prodej fotografií.

ČEKÁNÍ. HÁDKA. HRA. KNIHY. LEDOVÝ KVĚT. MISTR. NOČNÍ EXPRES. ODCHOD. PLAVAJÍCÍ. PROTI NEBI. TICHO. VÁŠEŇ. VĚTEV A LED. V LEDU. VODOPÁD. V PLOTĚ. V PLOTĚ II. VÝŠ.