Martin Mojžíš | fotografie a grafika

GRAFIKA A TISK.

VÝTVARNÉ NÁVRHY, TVORBA, MALONÁKLADOVÝ A OFSETOVÝ TISK.


Vytvářím veškeré grafické návrhy: knihy, katalogy, inzerci, prospekty a letáky, firemní značky (loga), grafiku na dopravní prostředky, výstavní stánky, vývěsní štíty a další grafiku pro obchody apod. Pracuji s vektorovou (Adobe Illustrator) i rastrovou (Adobe Photoshop) grafikou; k sazbě používám Adobe InDesign. Pracuji v barevně kalibrovaném řetězci dle ICC, používám barevné profily. RGB fotografie a soubory upravuji pro práci v barevném prostoru CMYK. Dokončené soubory připravím pro tisk (malonákladový, ofsetový) – předtisková příprava, tvorba tiskových pdf. V tiskárně dohlédnu na tisk, přesnost barev, montáže a spasování.

Vytvářím grafické návrhy internetových stránek.

Tisknu do formátu A3+ na vlastní tiskárně Canon PRO-1 (11 inkoustů + chroma optimizer) – vhodné především pro umělecký malonákladový tisk na fotografické a umělecké papíry. Dále je možný tisk na plátno a potisk cd.