Martin Mojžíš | fotografie a grafika

HLEDÁNÍ 2006

GALERIE FOTOGRAFIÍ


Tato kolekce fotografií vzniká, jak již název napovídá, v nelehkém období roku 2006. Samostatný ateliér stál na počátku své existence a s tím bylo spojeno mnoho materiálních i myšlenkových překážek, které bylo nutno překonávat, a při tom neztratit aspoň základní lehkost a nadhled, tak nezbytné pro inspiraci i tvorbu.
Převážně černobílé fotografie jsou výhradně v klasickém formátu
30 x 40 cm na lesklém papíře. Mimo výše uvedené okolnosti odrážejí především naději a pevnou víru
v překonání všech problémů:
"Cítil jsem, že je to především sjednocení, spojení se silami přírody, které mi pomůže unést mnohdy ubíjející každodennost a přitom stále udržet hlavu aspoň trochu vzpřímenou. Hledal jsem, a, k mému nezměrnému překvapení i nacházel, pravidla a zákonitosti v nejprostších dějích a okolnostech. Nejčastěji trojské nábřeží Vltavy a Císařský ostrov v Bubenči, v zimě tak opuštěné a zdánlivě bezvýznamné, se staly jevištěm pro zářivá vystoupení plná nevýslovných a zcela zásadních zjištění. Ostrov se pro mě stal osudovým v tom nejlepším slova smyslu a tak to navždy zůstane, ať už bude jeho budoucí osud jakýkoli..." (uvažuje se zde o výstavbě čistírny odpadních vod, která by toto fascinující místo mezi dvěma říčními rameny zcela zdevastovala)...

2017: Čistírna se staví. Ostrov byl zdevastován. Tolik krásných, starých stromů vyrvaly bagry z kořenů. Mnohé fotografie zde, například Čekání nebo Ticho, jsou těmi posledními, které zachytily toto výjimečné místo v jeho původní podobě...

Tato galerie obsahuje originální fotografie, kompletně ručně zhotovené a signované osobně autorem. Pro více informací navštivte prosím následující odkaz.