Martin Mojžíš | fotografie a grafika

VOLNÁ TVORBA

NĚKOLIK SLOV K VYSTAVENÝM FOTOGRAFIÍM


Fotografie Martina Mojžíše jsou obrazy ze světa ticha a klidu. Umožňují nám cítit souvislosti, které někdy tušíme, ale zpravidla se nedokážeme do jejich tichého hlasu zaposlouchat natolik, abychom je mohli vnímat a prožít. Obrazy jsou to někdy tiché a konejšivé, jindy naléhavé a varující, poukazující na okamžiky, kdy toto ticho a klid sami, vlastní vinou ztrácíme. Častým motivem jsou svědectví pomíjivosti lidského konání, kterou Mojžíš vnímá obzvláště silně a ukazuje, jak věci a činy, které souznívají s věčnými zákony, přetrvávají, a krátkozraké, sobecky sebestředné lidské snahy postavit se proti odvěkému řádu věcí, jsou dříve či později zapomenuty, odváty a proměněny v trosky a prach.

Technická kvalita fotografií v ničem nezůstává pozadu za intenzitou jejich obsahového sdělení. I metrové zvětšeniny můžete prohlížet blíže a blíže a nalézat v nich další a další podrobnosti a souvislosti. Přesto však síla těchto děl spočívá v celku, v jednotlivých sjednoceních okamžiků, míst a událostí, která jsou svědky autorovy cesty k poznání světa, lidí a nakonec i sebe sama.

K tichu a klidu patří i osamělost, proto málokdy nalezneme na fotografiích lidské bytosti. Mojžíšův pohled je mnohdy přímočarý, přísný, tvrdý, svou silou ale vnímavého diváka očišťuje od nánosů povrchnosti a umožňuje mu nahlédnout do hloubky věcí a dějů. Zde pak nachází skutečný klid a ticho, to, po kterém mnozí z nás tak často podvědomě toužíme, ale jen zřídkakdy jej nalezneme. –