Martin Mojžíš / atelier umělecké fotografie a grafiky.
Plody lopuchu, v pozadí kmen stromu a konvička. Fotografie s názvem BODLÁKY A KONVIČKA.

HLEDÁNÍ 2006.

GALERIE FOTOGRAFIÍ.

Tato kolekce fotografií vzniká, jak již název napovídá, v nelehkém období roku 2006. Samostatný atelier stál na počátku své existence a s tím bylo spojeno mnoho materiálních i myšlenkových překážek, které bylo nutno překonávat a přitom neztratit aspoň základní lehkost a nadhled, tak nezbytné pro inspiraci i tvorbu.

Převážně černobílé fotografie jsou výhradně v klasickém formátu 40 x 30 cm na lesklém fotografickém papíře. Mimo výše uvedené okolnosti odrážejí především naději a pevnou víru v překonání všech problémů:

"Cítil jsem, že je to především sjednocení, spojení se silami přírody, které mi pomůže unést mnohdy ubíjející každodennost a přitom stále udržet hlavu aspoň trochu vzpřímenou. Hledal jsem, a k mému nezměrnému překvapení i nacházel, pravidla a zákonitosti v nejprostších dějích a okolnostech. Nejčastěji trojské nábřeží Vltavy a Císařský ostrov v Bubenči, v zimě tak opuštěné a zdánlivě bezvýznamné, se staly jevištěm pro zářivá vystoupení plná nevýslovných a zcela zásadních zjištění. Ostrov se pro mě stal osudovým v tom nejlepším slova smyslu a tak to navždy zůstane, ať už bude jeho budoucí osud jakýkoli ..." (uvažuje se zde o výstavbě čistírny odpadních vod, která by toto fascinující místo mezi dvěma říčními rameny zcela zdevastovala) ...

2017: Čistírna se staví. Ostrov byl zdevastován. Tolik krásných, starých stromů vyrvaly bagry z kořenů. Mnohé fotografie zde, například ČEKÁNÍ nebo TICHO, jsou těmi posledními, které zachytily toto výjimečné místo v jeho původní podobě ...


Pneumatika ležící na louce. Fotografie s názvem ČEKÁNÍ. Kovové židle a stoly na terase. Fotografie s názvem HÁDKA. Světlo a vlny na hladině řeky. Fotografie s názvem HRA. Knihy odložené venku na velkém kamenném kvádru, místy sníh. Fotografie s názvem KNIHY. Větvičky rostliny obalené ledem. Fotografie s názvem LEDOVÝ KVĚT. Fotoaparát ležící na rámu okna. Fotografie s názvem MISTR. Rychle projíždějící vlak, zimní zasněžené nádraží. Fotografie s názvem NOČNÍ EXPRES. Skupina předmětů podobných židlím s vysokými opěradly, jeden převrácený. Fotografie s názvem ODCHOD. Gumové rukavice plovoucí na hladině vody ve vaně. Fotografie s názvem PLAVAJÍCÍ. Větvičky keřů a tmavé nebe. Fotografie s názvem PROTI NEBI. Řeka, mraky a zlaté světlo. Fotografie s názvem TICHO. Kmeny dvou stromů stočené v objetí. Fotografie s názvem VÁŠEŇ. Větev ležící na zamrzlé hladině řeky, sluneční světlo. Fotografie s názvem VĚTEV A LED. Dubový list zamrzlý v ledu. Fotografie s názvem V LEDU. Vodopád v potoce, velké kameny. Fotografie s názvem VODOPÁD. Větvička keře a oka drátěného plotu. Fotografie s názvem V PLOTĚ. Odraz drátěného plotu na hladině kaluže. Fotografie s názvem V PLOTĚ II. Cihlový tovární komín a cihlová budova v podhledu. Fotografie s názvem VÝŠ.

Tato galerie obsahuje originální fotografie, ručně zhotovené a signované osobně autorem. Od každé fotografie v této kolekci budou zhotoveny a uvolněny k prodeji pouze tři výtisky. Čtvrtý, neprodejný, zůstává autorovi. Vzhledem k menšímu formátu se na ceny prosím ►ptejte. Veškeré další informace naleznete na stránce ►Prodej fotografií.


►Na začátek stránky.
►Jak koupit fotografii? Podrobný průvodce.
►Všechny galerie Hledání.
►Úvodní stránka.
►Mapa stránek.