Martin Mojžíš / atelier umělecké fotografie a grafiky.
BODLÁKY A KONVIČKA.

HLEDÁNÍ 2006.

GALERIE FOTOGRAFIÍ.

Tato kolekce fotografií vzniká, jak již název napovídá, v nelehkém období roku 2006. Samostatný ateliér stál na počátku své existence a s tím bylo spojeno mnoho materiálních i myšlenkových překážek, které bylo nutno překonávat, a přitom neztratit aspoň základní lehkost a nadhled, tak nezbytné pro inspiraci i tvorbu.

Převážně černobílé fotografie jsou výhradně v klasickém formátu 40 x 30 cm na lesklém fotografickém papíře. Mimo výše uvedené okolnosti odrážejí především naději a pevnou víru v překonání všech problémů:

"Cítil jsem, že je to především sjednocení, spojení se silami přírody, které mi pomůže unést mnohdy ubíjející každodennost a přitom stále udržet hlavu aspoň trochu vzpřímenou. Hledal jsem, a k mému nezměrnému překvapení i nacházel, pravidla a zákonitosti v nejprostších dějích a okolnostech. Nejčastěji trojské nábřeží Vltavy a Císařský ostrov v Bubenči, v zimě tak opuštěné a zdánlivě bezvýznamné, se staly jevištěm pro zářivá vystoupení plná nevýslovných a zcela zásadních zjištění. Ostrov se pro mě stal osudovým v tom nejlepším slova smyslu a tak to navždy zůstane, ať už bude jeho budoucí osud jakýkoli..." (uvažuje se zde o výstavbě čistírny odpadních vod, která by toto fascinující místo mezi dvěma říčními rameny zcela zdevastovala)...

2017: Čistírna se staví. Ostrov byl zdevastován. Tolik krásných, starých stromů vyrvaly bagry z kořenů. Mnohé fotografie zde, například ČEKÁNÍ nebo TICHO, jsou těmi posledními, které zachytily toto výjimečné místo v jeho původní podobě...

Tato galerie obsahuje originální fotografie, ručně zhotovené a signované osobně autorem. Všechny fotografie je možné zakoupit.
Více informací naleznete na stránce ►Prodej fotografií.


ČEKÁNÍ. HÁDKA. HRA. KNIHY. LEDOVÝ KVĚT. MISTR. NOČNÍ EXPRES. ODCHOD. PLAVAJÍCÍ. PROTI NEBI. TICHO. VÁŠEŇ. VĚTEV A LED. V LEDU. VODOPÁD. V PLOTĚ. V PLOTĚ II. VÝŠ.