Martin Mojžíš / atelier umělecké fotografie a grafiky.
DO JINÝCH SVĚTŮ I.

HLEDÁNÍ 2009.

GALERIE FOTOGRAFIÍ.

Fotografie Hledání 2009 vznikají, kromě touhy tvořit, také v tiché snaze navázet na klid a hloubku předchozího ►Hledání 2006. Zpočátku se to zdá být nesnadným úkolem. Vše je jiné. Vlastní ateliér, zakázky, méně času, více starostí ... Je nutno znovu hledat a vytvořit v sobě rozpoložení, nutné pro volnou tvorbu.

A postupně se to začíná dařit. Častěji se objevují i barevné fotografie. Také černobílé vícenásobné expozice, kde je hlavním motivem nekončící inspirace přírody. Celá kolekce Hledání 2009 navázala na předchozí ►Hledání 2006 nakonec jen volně, ale základy zůstaly stejné: ticho, klid a hloubka prožití ...

Fotografie byly vytvořeny převážně v roce 2009, několik v roce 2006 a snímek SOCHAŘSKÝ ATELIER v roce 2007. Galerie jako taková vznikla v roce 2009, tehdy byly některé snímky i znovu upraveny. K mírným tvůrčím změnám došlo i v roce 2017. Jednalo se především o zjemnění a větší propracování některých dřívějších úprav. Také je zde poprvé zveřejněno několik dosud nepublikovaných fotografií z tohoto období: V ČASE, V PODZIMU, PTÁCI a již zmíněný SOCHAŘSKÝ ATELIER.

Tato galerie obsahuje originální fotografie, ručně zhotovené a signované osobně autorem. Všechny fotografie je možné zakoupit.
Více informací naleznete na stránce ►Prodej fotografií.

DO JINÝCH SVĚTŮ II. V PODZIMU. POD VODOU. V ČASE. CESTOU DO KRÁLOVSTVÍ VĚTRU. NA KONCI U CÍLE. AUTOPORTRÉT. SLUNEČNÉ ODPOLEDNE S PŮLKRUHOVÝM DOMEM. TICHÉ RÁNO V MĚSTSKÉM PARKU. DNES MOŽNÁ PŘIJDE ZIMA. VEDLE SEBE. KAŽDÝ DEN BLÍŽ K JARU. TŘICET ŠEST SCHODŮ VZHŮRU. NEVYŘČENÉ. KALY. ŽIDLE I. ŽIDLE II. OPAČNÉ VERTIKÁLNÍ SMĚŘOVÁNÍ V JEDNÉ ÚNOROVÉ NOCI. PTÁCI. SOCHAŘSKÝ ATELIER.