Martin Mojžíš / atelier umělecké fotografie a grafiky.

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI.

OMEZENÍ, REVIZE, ERRATA, ODKAZY.

Obsah internetových stránek Martin Mojžíš – atelier umělecké fotografie a grafiky (dále jen Atelier) je poskytován „tak, jak je“. Atelier neposkytuje žádné záruky, vyjádřené nebo předpokládané, a tímto odmítá a neguje i všechny ostatní záruky, včetně, bez omezení, předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušení duševního vlastnictví nebo jiného porušení práv. Atelier dále nezaručuje ani nečiní žádná prohlášení týkající se přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti použití obsahu svých internetových stránek, nebo jinak souvisejících s tímto obsahem, nebo na jakýchkoli jiných stránkách spojených s těmito stránkami.

Omezení.
Atelier ani jeho dodavatelé v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli škody (včetně, bez omezení, škod za ztrátu dat, zisku nebo v důsledku přerušení podnikání) vyplývající z použití nebo nemožnosti použít obsah Atelieru, i když Atelier nebo autorizovaný zástupce Atelieru byli ústně nebo písemně upozorněni na možnost takového poškození.

Revize a errata.
Obsah internetových stránek Atelieru může obsahovat typografické, technické nebo fotografické chyby. Atelier nezaručuje, že kterýkoli z materiálů na jeho internetových stránkách je přesný, úplný nebo aktuální. Atelier může kdykoli bez upozornění provádět změny v obsahu svých internetových stránek. Atelier se však nezavazuje obsah aktualizovat.

Odkazy.
Atelier nezkontroloval a nekontroluje všechny stránky propojené s jeho internetovými stránkami a nenese žádnou odpovědnost za obsah žádných takových stránek. Umístění jakéhokoli odkazu neznamená jeho podporu či doporučení Atelieru. Použití jakékoli takto propojené internetové stránky je výhradně na vlastní riziko uživatele.


►Na začátek stránky.
►Úvodní stránka.
►Mapa stránek.